Home THÔNG TIN GAME Khai thác Trinity, bởi TheFlow, đã phát hành – Bây giờ bạn có thể hack PSVita và PSTV FW 3.69 / 3.70 và chạy tất cả các homebrew bạn muốn!
%d bloggers like this: